Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak?
U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier kan worden aangemaakt. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Tijdens dit onderzoek kan u gevraagd worden u zich gedeeltelijk uit te kleden. De eerste afspraak zal ongeveer 25 minuten in beslag nemen.

Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken. De fysiotherapeut maakt met u een nieuwe afspraak. Bij de eerste afspraak neemt u mee:

  • Eventueel de verwijsbrief;
  • Uw ziektekostenverzekering gegevens;
  • Geldig identiteitsdocument (paspoort, rijbewijs, ID kaart);
  • Handdoek;
  • Bij de tweede behandeling zal worden gestart met de behandeling van uw klacht. De duur van een behandeling zal gemiddeld 25 minuten bedragen (inclusief aan- en uitkleden).

Afmelden
Indien een behandeling om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling vermeld te worden. Let op: niet-, of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden, te weten 75% van het geldende tarief.

Registratie
De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk zijn BIG geregistreerd en staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van het KNGF.

Privacy
De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Waarneming
Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet verstoord wordt nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie, studie of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is, is het mogelijk dat een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd wordt uw behandeling over te nemen.

Stagiaires
Onze praktijk biedt studenten de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaire wordt een begeleider toegewezen die hem of haar begeleidt tijdens het onderzoeken en behandelen van patiënten. Wanneer u liever niet heeft dat een stagiaire bij uw behandeling aanwezig is, kunt u dit aangeven bij uw behandelend therapeut zodat hier rekening mee gehouden kan worden.

Hygiëne
Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen.

Klachten
Indien u niet tevreden bent over de bejegening of behandeling dan kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de maatschapsleden. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie in het folderrek in de wachtruimte.

Privacy en privacyreglement
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen volgen, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze regel is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aanvullende gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot uw gegevens en uw inzagerecht. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement
Uiteraard gaat uw therapeut zorgvuldig met uw gegevens om: daarom zijn in de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een reglement.

Behalve de fysiotherapeut die u behandeld, heeft ook een beperkt aantal personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Zoals bijvoorbeeld waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Show Buttons
Hide Buttons