BIG-registratie

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) beschermt patienten tegen het ondeskundig en onzorgvuldig handelen (bron: www.rijksoverheid.nl)

Fysiotherapie valt onder deze wetgeving en is een zogenaamd beroep met voorbehouden handelingen.

De therapeuten van fysiotherapie Schenkel zijn allen BIG-geregistreerd en voldoen derhalve aan de wettelijke eisen die er aan een fysiotherapeut worden gesteld.

 

CQ-index

De CQ index Fysiotherapie wordt binnen de fysiotherapie Schenkel gebruikt om de klanttevredenheid te onderzoeken. De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index en is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. De CQ-Index Fysiotherapie is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond fysiotherapeutische behandelingen te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst wordt gebruikt om binnen onze fysiotherapiepraktijk in kaart te brengen op welke punten de patiënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. Patiënten wordt gevraagd naar hun ervaringen ten aanzien van informatie, bejegening, participatie en therapietrouw, en ervaren behandelkwaliteit. Ook wordt gevraagd naar een algemene oordeel over de fysiotherapeut, en naar een aantal achtergrondkenmerken van de patiënt.

Klachtenregeling

Wij doen er alles aan om de kwaliteit van onze zorg hoog te houden. Als u op- of aanmerkingen hebt met betrekking tot onze dienstverlening dan horen wij dat graag. Mocht u onverhoopt klachten hebben dan bestaat hiervoor een klachtenregeling opgesteld door de beroepsvereninging KNGF. Meer informatie over deze regeling vindt u hier.

Show Buttons
Hide Buttons