Wat is oncologische revalidatie?

Oncologische revalidatie is zorg gericht op problemen rondom kanker. De oncologische revalidatie van Fysiotherapie Schenkel werkt met name op het in stand houden of het verbeteren van uw conditie. Breder gezien gaat deze vorm van revalidatie ook over de sociale en emotionele gevolgen van kanker. Oncologische revalidatie kan helpen deze gevolgen te boven te komen. Voor veel mensen neemt de kwaliteit van leven toe en ze gaan gemakkelijker weer aan het werk als ze deelnemen aan een programma voor oncologische revalidatie.

Voor wie is deze revalidatie geschikt?

Oncologische revalidatie kan een rol spelen in alle fasen van kanker, van diagnose tot nazorg en revalidatie. Dus of u nu uw eerste behandeling nog moet krijgen, chirurgie, chemotherapie of radiotherapie ondergaat, of die al hebt afgerond, u kunt altijd meedoen met ons revalidatieprogramma.

Zo gaat oncologische revalidatie in zijn werk

Voorafgaand aan de training brengen we uw conditie in kaart. Dat gaat met specifieke vragenlijsten en inspanningstesten. Daarna stellen we samen met u een persoonlijk behandelplan met daarin ook de doelen die u zich stelt. Tijdens het programma houden we in overleg met u contact met de huisarts en behandelend specialist. Af en toe evalueren we de voortgang en stellen het programma dan zo nodig bij.

Het programma ziet er zo uit:
• Fysieke persoonlijke training onder begeleiding van een gespecialiseerd fysiotherapeut
• Zo nodig fysiotherapeutische behandeling, bijvoorbeeld als er na een borstoperatie schouderklachten ontstaan of oedeemtherapie
• Aandacht voor leefstijl en leefomgeving
• Advies en voorlichting.

Wie voert de oncologische revalidatie uit?

De fysiotherapeuten die bij Beweegzorg Capelle oncologische revalidatie uitvoeren zijn extra geschoold op het gebied van oncologie en oedeemtherapie. Ze staan geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de brancheorganisatie voor fysiotherapeuten en zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Fysiotherapie.

Verwijzingen en vergoedingen

Om deel te nemen aan het revalidatieprogramma hebt u een verwijzing van de behandelend specialist of huisarts nodig. [aanvullen met vergoedingen?]

Show Buttons
Hide Buttons